Жaх! Україна не бідна, а пограбована! Цю правду про Україну приховували всі oлігархи. Ви тільки вдyмайтеся в ці цифри! Виявляється, що…

Жах! Україна не бідна, а пограбована!

Цю правду про Україну приховували всі олігархи. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри!

Виявляється, що Україна є однією з найбагатших країн світу, проте в найбагатшій країні світу живуть найбідніші люди континенту.

Як таке можливо?

Нас навмисно перетворили в жебрак і воює банановий народ, де кілька олігархічних кланів володіють усіма багатствами.

Позиції України в Європі і світі:

1-e місце в Європі по території – 603 628 км2;
Четвертого місце в світі за сукупною вартістю природних ресурсів.
П’яте місце в Європі і двадцять дев’яте в світі за чисельністю населення.
Україна – одна з найбагатших країн у світі, за запасами природних копалин.

Вона займає:

Перше місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
Друге місце в Європі, десяте місце в світі за запасами титанових руд;
Друге місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2300000000 тонн або 12% від світових запасів);

Друге місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. Т);
Четверте місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище)
Друге місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (тринадцята у світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн куб);

Сьоме місце в світі за запасами вугілля (33900000000. Т);
Україна – аграрна країна:
Перше місце в Європі за площею орних земель;
3-е місце в світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
Перше місце в світі з експорту соняшника і соняшникової олії (4-6 млрд. Літ) в золоті (200-300 тонн);
Друге місце в світі по виробництву і четверте місце за експортом ячменю;
3-е місце в світі по виробництву і четверте місце з експорту кукурудзи;
Четверте місце в світі за обсягом вирощуваного картоплі;
П’яте місце в світі по виробництву жита;
П’яте місце в світі по виробництву бджільництва (75 тис. Тонн)
Восьме місце в світі з експорту пшениці;
Дев’яте місце в світі по виробництву курячих яєць;
Шістнадцяте місце в світі з експорту сиру.
Україна може забезпечити потреби в продовольстві для 600 млн чоловік.
Україна – індустріальна країна:
Перше місце в Європі з виробництва аміаку;
Друге місце в Європі і четверте в світі за потужністю газотрансаортной системи (яка виходить пропускна потужність газу з країнами ЄС – 142500000000. куб.м газу);

3-е місце в Європі і восьме у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце в Європі і одинадцятий в світі по довжині мережі залізниць (21,7 тис. Кілометрів).
3-е місце в світі (після США і Франції) з виробництва локаторів і локаційної техніки;
3-е місце в світі з експорту чавуну;

Четверте місце в світі з експорту турбін для атомних електростанцій;
Четверте місце в світі на ринку будівництва ракет-носіїв і їх комерційного використання для виведення на орбіту корисних вантажів;
Четверте місце в світі з експорту глин;
Четверте місце в світі з експорту титану;
Восьме місце в світі з експорту руд і концентратів;
Дев’яте місце в світі з експорту продукції ВПК;
Десяте місце в світі за обсягами виробництва сталі (32400000. Т).
Україна освічена країна:

За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук – понад 80 тис. Чол;
Україна займає 4 місце в світі за кількістю людей з вищою освітою, при цьому рівень освіти вище, ніж середній європейський;
Дев’яте місце в світі за кількістю студентів з-за кордону;
Дев’яте місце в Європі за чисельністю користувачів мережі інтернет …
P.S. Чому так «хреново» живеться українцям в Україні?! Україна одна з найбагатших країн світу за своїми природними ресурсами і можливостями. Шкода, що народ України не може або не хоче відстоювати свої права будучи обдуреними після революції гідності допустивши до влади бандитів, убивць і олігархів які плюють і витирають ноги об основний закон Конституцію УКРАЇНИ. Влада просто добиває свій народ кабальними тарифами, податками, безглуздими штрафами, мізерної заробітної платою і пенсіями …
З огляду на наші природні ресурси, закони (дивіться хоча б 3, 5, 13 ст. Конституції) ми можемо бути багатшими ОАЕ.!

АЛЕ МИ пограбований кланами і олігархами, які роздирають нашу з вами країну.

Розповсюдьте ЦЕ, ЩОБ ІНШІ ТЕЖ ЗНАЛИ !!!

Revulsion! Ukraine is not poor country, but it is being plundered!
This truth about Ukraine is being hidden by the oligarchs. You just consider these facts and numbers!
It turns out that Ukraine is one of the richest countries in the world, but being one of the richest countries in the world; it also home to the poorest people on the continent.
How is this possible?
We have been deliberately turned into beggars and are at war, like the banana republics, where several oligarchic clans have and control all the riches. Below are some factual numbers.
UKRAINE’S POSITIONS IN EUROPE AND THE WORLD:
1. 1st place in Europe in terms of territory — 603,628 km2.
2. 4th place in the world for the total value of natural resources.
3. 5th in Europe and twenty-ninth in the world in terms of population.
4. Ukraine is one of the richest countries in the world in terms of natural resources.
UKRAINE IS PLACED:
1. 1st place in Europe in terms of explored and extracted uranium ore reserves.
2. 2nd place in Europe, tenth place in the world for reserves of titanium ores.
3. 2nd place in the world in terms of proven reserves of manganese ores (2.3 billion tons or 12% of world reserves).
4. 2nd place in the world for iron ore reserves (30 billion tons).
5. 4th place in the world in terms of potassium reserves (Stebnytske deposit).
6. 2nd place in Europe in terms of mercury ore reserves.
7. 3rd place in Europe (thirteenth in the world) in shale gas reserves (22 trillion cubic meters).
8. 7th place in the world in terms of coal reserves (339 billion. T).
UKRAINE IS AN AGRARIAN COUNTRY:
1. 1st place in urope in the area of arable land.
2. 3rd place in the world by area of chernozem (25% of world volume).
3. 1st place in the world for exports of sunflower and sunflower oil (4-6 billion years) in gold (200-300 tons).
4. 2nd place in the world for production and fourth place for barley exports.
5. 3rd place in the world in production and fourth place in the export of corn.
6. 4th place in the world in terms of potatoes grown.
7. 5th place in the world for rye production.
8. 5th place in the world for beekeeping (75 thousand tons).
9. 8th place in the world in wheat exports.
10. 9th place in the world for the production of chicken eggs.
11. 16th place in the world for cheese exports.
12. Ukraine can provide food needs for 600 million people.
UKRAINE IS AN INDUSTRIAL COUNTRY:
1. 1st
2. 1st place in Europe for ammonia production;
3. 2nd place in Europe and fourth in the world in the capacity of the gas transmission system (which leaves the gas capacity of the EU – 1425 trillion cubic meters of gas);
4. 3rd place in Europe and eighth in the world in terms of installed capacity of nuclear power plants;
5. 3rd place in Europe and eleventh in the world in the length of the railway network (21.7 thousand kilometers).
6. 3rd place in the world (after the USA and France) in the production of locators and location equipment.
7. 3rd place in the world in the export of cast iron.
8. 4th in the world for the export of turbines for nuclear power plants.
9. 4th place in the world in the market for the construction of launch vehicles and their commercial use for launching payloads.
10. 4th place in the world in clay exports.
11. 4th place in the world in titanium exports.
12. 8th place in the world in exports of ores and concentrates.
13. 9th place in the world for exports of military-industrial complex products
14. 10th place in the world in terms of steel production (32.4 million tons).
UKRAINE IS AN EDUCATED COUNTRY:
1. According to the Human Development report, Ukraine belongs to the countries with a high level of education. The number of doctors of economic sciences in Ukraine is 15 thousand people, candidates of sciences — more than 80 thousand people.
2. Ukraine ranks 4th in the world in the number of people with higher education, with the level of education higher than the European average.
3. 9th place in the world in the number of students from abroad;
4. 9th place in Europe in the number of Internet users…
P.S. or Post Mortem….Why do Ukrainians in Ukraine live such a «shitty» an existence?!
Ukraine is one of the richest countries in the world in terms of its natural resources and capabilities. It is a pity that the people of Ukraine cannot or do not want to defend their rights by being deceived after the revolution of dignity by admitting in bandits, murderers and oligarchs into power; who spit and wipe their feet on the basic law of the Constitution of Ukraine. Ukraine has allowed authoritarians to destroy its population and place them into bondage with exorbitant tariffs, taxes, senseless fines, meager wages and inadequate pensions and healthcare. Given Ukraine’s natural resources, laws (see at least 3, 5, 13 of the Constitution), we can be richer than the UAE.
But Ukraine Is Being Robbed By Clans And Oligarchs Who Are Tearing The Country Apart.
SPREAD THIS SO THAT OTHERS ARE AWARE OF THIS!!!

Галина Кулібаба

Редакція не несе відповідальність за достовірність інформації викладеної авторами постів.

Все буде Україна!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.